Aktuelt

Aktuelle saker om det å følge med på livet i magen.

«Kjenn liv» ut til svangerskapsomsorgen i hele Norge

Plakater og informasjonsskriv om «Kjenn» liv er sendt til alle helsestasjoner og sykehus.

Animasjonsfilm lærer gravide å følge med på livet i magen

Ny animasjonsfilm skal motivere gravide til å bli kjent med sitt barns bevegelsesmønster.

Artikkel om Kjenn liv i «Jordmora»

Et viktig bidrag til at jordmødre blir kjent med kjennliv.no

Kjennliv.no får drahjelp av Babyverden og Jordmorforeningen

Kjennliv.no får positiv omtale på Babyverden.no og fra Jordmorforeningen.

Tegnefilm om Kjenn liv

En 20 sekunder lang tegnfilm skal bidra til å gjøre informasjonskampanjen «Kjenn liv» kjent.

Ny kampanje for å trygge gravide og forebygge dødfødsler

Nettsiden kjennliv.no publiseres i forbindelse med Perinataldagene.