Følg med på livet i magen

Ved å bli kjent med ditt barns bevegelsesmønster, kan du selv følge med på at barnet har det bra i magen. Ulike måter å registrere på kan være til hjelp.