Om siden

Kjennliv.no er et informasjonstiltak for gravide. Målet er å styrke gravide i hvordan de daglig kan følge med på fosteraktivitet slik at de blir bedre rustet til å reagerer på lite liv.

LUB står også bak informasjonskampanjen «Denne siden opp».