Hvem står bak kjennliv.no?

Forebygging av barnedød er en viktig målsetning for Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Landsforeningen uventet barnedød (LUB) er en forening til støtte og hjelp for familier som mister et barn under graviditet, ved fødsel og i løpet av de første leveårene. Også forskning og forebygging er viktige arbeidsområder for LUB.

LUB har støttet flere av forsknings- og intervensjonsstudier knyttet til dødfødsler, lite liv og sparketelling her i Norge og har tatt en aktiv rolle for å operasjonalisere ervervet kunnskap i vårt formidlingsarbeid.

 

Erfaren på forebyggingarbeid

I 15 år har LUB har driftet informasjonskampanjen «Denne siden opp når jeg sover». Babybodyen med dette budskapet trykket på brystet, har blitt delt ut til alle nybakte foreldre på alle landets føde- og barselavdelinger og har derfor vært den viktigste forebyggingskampanjen for krybbedød i Norge. I kampanjeperioden har krybbedødstallene blitt halvert. Siden epidemien av krybbedød på 80-tallet med toppåret 1989 da 142 barn døde i krybbedød, er det idag mellom 10-15 barn som årlig dør i krybbedød. Med 90 prosent reduksjon skriver dette seg inn i historien som en svært vellykket kampanje.

Nå ønsker vi like stor satsning på dødfødsler – det er all grunn til å tro at mange av dødfødslene i Norge er forebyggbare. Kjennliv.no er et viktig første skritt.

Se også: lub.no