Hvor ofte skal babyen bevege seg?

Hva som er et normalt antall spark og bevegelser varierer veldig fra barn til barn.

Det er ikke mulig å si hvor ofte et friskt barn i magen skal sparke og bevege seg. Hva som er et normalt antall fosterbevegelser varierer veldig fra barn til barn. Per i dag har ingen forskningsstudier funnet objektive kriterier for normal fosteraktivitet eller en objektiv alarmgrense for når det er fare på ferde.

Alle ufødte barn har sitt eget bevegelsesmønster, derfor er det viktig at du blir kjent med ditt barns bevegelsesmønster og vet hva som er normalt for ditt barn. Mors opplevelse er det beste og viktigste målet. (Se også Hvordan kan du følge med på livet i magen).

Det er viktig at frekvensen eller kraften i bevegelsene ikke skal avta i løpet av svangerskapet. Antallet bevegelser øker fra rundt 20. svangerskapsuke og fram til uke 32 da de stabiliserer seg på et nivå som vil vare fram til fødselen.

Ved termin viser forskningsstudier at gjennomsnittlig antall bevegelser i løpet av en time barnet er våkent, er 31 (varierer fra 16 – 45). Lengste periode mellom bevegelser er fra 50-70 minutter.

Er du usikker på om barnet ditt har begynt å bevege seg mindre, se Hva er lite liv i magen?

Neste:

Hva påvirker oppfattelsen av bevegelsene?

Forrige:

Hvordan kjennes babyens bevegelser ut?