Når kjenner du de første bevegelsene?

De fleste kvinner begynner å kjenne babyens bevegelser rundt svangerskapsuke 18 – 20.

Kvinner som har født barn før, kjenner gjerne bevegelser noe tidligere enn førstegangsfødende. Noen forteller at de har kjent liv allerede i uke 12, selv om det er svært sjelden, mens andre sier de ikke har kjent noe før rundt uke 30.

Neste: Hvordan kjennes babyens bevegelser ut?

Se også: Hvor ofte skal babyen babyen bevege seg?