Å kjenne etter hvordan barnet beveger seg

Følg med på ditt barn ved å lære deg å kjenne etter hvordan barnet sparker og beveger seg.

Å kjenne etter hvordan barnet sparker og beveger seg er en måte å følge med på ditt barns bevegelser. Noen gravide opplever at dette er til god hjelp for å bli kjent med barnets bevegelsesmønster. Det viktigste er imidlertid at du finner en måte å følge med på ditt barn daglig som du er komfortabel med. Det finnes ikke grunnlag fra forskningen for å anbefale denne måten framfor andre måter å følge med.


Slik kan du gå fram:

Sett av ca 15 minutter hver dag der du legger deg ned, helst på venstre side, og følger med på barnet ditt hvordan barnet beveger seg mens det er våkent.

Sørg for at du er til stede her og nå og har fokus på barnet. Vær bevisst på hvordan du kommuniserer med barnet.

Ved å merke deg hvordan ditt barn vanligvis beveger seg, vil du registrere endring i kraft, styrke og hvor mye barnet rører seg.

Bruk gjerne skjemaet dagbok over mitt barns bevegelser når du noterer.

Disse spørsmålene kan hjelpe deg i å registrere og beskrive bevegelsene:

•    Hvilken styrke har bevegelsene?
•    Hvordan beveger barnet seg?
•    Hvor mye beveger barnet seg?

Din registrering skal kunne besvare følgende spørsmål:

•    Kjenner du barnets spark og bevegelser tydelig?
•    Har bevegelsene styrken de pleier å ha?
•    Beveger barnet seg som det pleier?

Se også:

Å telle spark

Hvordan kan du følge med på livet i magen?

Hvordan kjennes babyens spark ut?