Å kjenne etter hvordan barnet sparker

Følg med på ditt barn ved å lære deg å kjenne etter hvordan barnet sparker og beveger seg.

Lær deg å kjenne etter hvordan barnet sparker og beveger seg. Sett av ca 15 minutter hver dag der du legger deg ned, helst på venstre side, og følger med på barnet ditt.

Sørg for at du er til stede her og nå og har fokus på barnet. Vær bevisst på hvordan du kommuniserer med barnet.

Ved å merke deg hvordan ditt barn vanligvis sparker og beveger seg, vil du registrere endring i kraft, styrke og hvor mye barnet rører seg.

Bruk gjerne skjemaet dagbok over mitt barns bevegelser når du noterer.

 

Disse spørsmålene kan hjelpe deg i å registrere og beskrive bevegelsene:

•    Hvilken styrke har bevegelsene?
•    Hvordan beveger barnet seg?
•    Hvor mye beveger barnet seg?

 

Din registrering skal kunne besvare følgende spørsmål:

•    Kjenner du barnets spark og bevegelser tydelig?
•    Har bevegelsene styrken de pleier å ha?
•    Beveger barnet seg som det pleier?

 

Se også:

Å telle spark

Hvordan kan du følge med på livet i magen?

Hvordan kjennes babyens spark ut?