Å telle bevegelser

Å telle spark og bevegelser er en måte å følge med på barnets bevegelser i magen.

Å telle spark og bevegelser er en måte følge med på ditt barns bevegelser. Noen gravide opplever at dette er til god hjelp for å bli kjent med barnets bevegelsesmønster. Det viktigste er imidlertid at du følger med på barnet ditt daglig og finner en måte å gjøre dette på som du er komfortabel med. Det finnes ikke grunnlag fra forskningen for å anbefale å telle spark framfor andre måter å følge med.

Slik kan du gå fram for å telle bevegelser:

Registrer hvor lang tid det tar å kjenne 10 spark og bevegelser fra ditt barn.

Dette skal du gjøre på en tid på dagen da barnet er våkent. Legg deg ned, gjerne på venstre side, mens du teller. Det er viktig at du også merker deg styrken (kraften) på bevegelsene slik at du kan registrere dersom de blir svakere.

Bruk gjerne skjemaet Mitt barns bevegelser (PDF) / (excel-skjema) for å notere ned tiden det tar å kjenne 10 spark og bevegelser og styrken på disse.

Styrken kan noteres ved å bruke to stjerner for det du opplever som normalt for ditt barn, én stjerne for svakere og tre stjerner for mer kraftige bevegelser.

Denne registreringen er ikke tidkrevende. Det er vanlig å bruke 10 – 30 minutter, for de fleste er 15 minutter tilstrekkelig.

Din registrering skal kunne besvare følgende spørsmål:

Se også den andre måten å registrere bevegelsene:

Se også:

Hvordan kan du følge med på livet i magen?

Vil registreringen gjøre meg bekymret?