Å telle spark

Sparketelling er en måte å følge med på barnets bevegelser i magen.

Å telle spark er en måte følge med på ditt barns bevegelser. Registrer hvor lang tid det tar å kjenne 10 spark eller bevegelser fra ditt barn.

Dette skal du gjøre på en tid på dagen da barnet er våkent. Legg deg ned, gjerne på venstre side, mens du teller. Det er viktig at du også merker deg styrken (kraften) på bevegelsene slik at du kan registrere dersom de blir svakere.

Bruk gjerne skjemaet Mitt barns bevegelser (PDF) / (excel-skjema) for å notere ned tiden det tar å kjenne 10 spark og bevegelser og styrken på disse.

Styrken kan noteres ved å bruke to stjerner for det du opplever som normalt for ditt barn, én stjerne for svakere og tre stjerner for mer kraftige bevegelser.

Denne registreringen er ikke tidkrevende. Det er vanlig å bruke 10 – 30 minutter, for de fleste er 15 minutter tilstrekkelig.

 

Din registrering skal kunne besvare følgende spørsmål:

 

Se også den andre måten å registrere bevegelsene:

Se også:

Hvordan kan du følge med på livet i magen?

Vil registreringen gjøre meg bekymret?