Vil registreringen gjøre meg bekymret?

De fleste gravide blir tryggere av å vite hvordan de kan følge med på sitt barn.

De fleste gravide kjenner ikke økt uro, men blir heller tryggere av å få kunnskap om hvordan de kan følge med på sitt barns bevegelser og hva de kan gjøre dersom de oppdager endring og lite liv.

Studier viser at gravide som daglig registrerte sitt barns bevegelser:

Når man først er blitt klar over at det ikke finnes et objektivt mål for normal fosteraktivitet, kan det oppleves godt og trygt å selv kunne identifisere hva som er normalt aktivitetsmønster for sitt barn.

Er du blitt mer bekymret?

Det er viktig å bruke den måten å følge med på barnets bevegelser som kjennes riktig for deg. Dersom du for eksempel opplever at det å telle bevegelser skaper stress og uro, kan du prøve den andre måten: Å kjenne etter hvordan barnet beveger seg.

Om ingen av registreringsmåtene kjennes ok ut for deg, er det viktig å huske på at dette kun er ment som et hjelpemiddel til å sikre daglig oppmerksomhet og bevissthet omkring barnets bevegelser.

Det er ikke tallene og noteringen som er det viktigste, men at du har en daglig rutine med å følge med på livet i magen.

En slik oppmerksomhet kan du også ha uten å notere hva du kjenner.

«Jeg ble så godt kjent med Amindas bevegelsesmønster at jeg selv oppdaget at noe var galt. Dette ga meg større selvtillit i kontakt med sykehuset.»
(Hedda Moen, se artikkelen Sparketelling reddet Amindas liv)

Se også:

Hvordan kan du følge med på livet i magen?