Hva er lite liv i magen?

Det viktigste kjennetegnet på lite liv er du selv tydelig kjenner at barnet sparker mindre eller bevegelsene mister kraft.

Det aller viktigste kjennetegnet på «for lite liv i magen» er at den gravide selv tydelig kjenner at barnet beveger seg mindre eller at bevegelsene mister kraft og styrke.

Forskning har ikke kunnet fastslå hva som er normal frekvens av fosterbevegelser (se Hvor ofte skal babyen sparke?). Dersom du har fulgt med på ditt barns bevegelser med daglig registrering (se Hvordan kan du følge med på livet i magen?), kan du registrere om det er blitt mindre liv.

Har du ikke registrert babyens bevegelser daglig?
Om du ikke har gjort slike daglige registreringer og er usikker på hva som er lite eller mye liv, kan man som hovedregel si at et friskt barn sjelden har mindre enn 10 bevegelser i løpet av to timer på en tid av døgnet det ellers pleier å være aktivt.

Lite liv som risikofaktor

Redusert fosteraktivitet kan være tegn på at barnet ikke har det bra. De aller fleste som opplever en episode med mindre bevegelser fra barnet i magen har likevel ukompliserte svangerskap og føder friske barn.

Redusert fosteraktivitet er forbundet med økt risiko for at barnet er veksthemmet, er lite i forhold til hvor gammelt det er, at morkaken ikke fungerer optimalt eller at babyen har misdannelser.

Ved å reagerer raskt ved opplevd mindre liv, kan man forebygge dødfødsler. Derfor er det viktig å ta raskt kontakt med fødeavdelingen derom du opplever at babyen i magen beveger seg mindre. Du bør ikke «sove på det» og vente til neste dag.

Se også:
Hva gjør du om du opplever lite liv i magen?