Hvordan skal helsevesenet reagere ved lite liv?

Helsevesenet skal ta din uro på alvor, du kjenner barnet ditt best.

Dersom du opplever lite liv, skal du kontakte fødeavdelingen. Slik bør du bli møtt:

De aller fleste som opplever en episode med mindre bevegelser i magen, har ukompliserte svangerskap og føder friske barn.

Når du reiser hjem fra kontroll bør du fortsette å følge med på barnets aktivitetsmønster (se Hvordan kan du følge med på livet i magen?).

Hvis du opplever mindre liv i magen igjen, må du ikke nøle med å ta kontakt med fødeavdelingen igjen.

 


(1) Spørsmål de vil spørre rundt din opplevelse av lite liv: varighet, om det har vært fravær av fosterbevegelser og om dette er første gang du opplever dette. Historien skal inkludere evaluering av dødfødselrisiko, inkludert en gjennomgang av om det er andre risikofaktorer for dødfødsel til stede (slik som gjentatte konsultasjoner for redusert fosteraktivitet, kjent veksthemming, høyt blodtrykk, diabetes, ekstrem maternell alder (svært ung, eller eldre mor), førstegangsfødende, røyking/snusing, morkakesvikt (placental insufficiency), misdannelser, fedme, tidligere opplevd dødfødsel eller svangerskapskomplikasjoner og genetiske faktorer.

(2) Ultralydundersøkelsen skal inkludere estimering av barnets størrelse (abdominal circumference) og vekt for å oppdage veksthemmede barn, og den skal inkludere måling av fostervannsmengden. Ultralydundersøkelsen bør også inkludere fosterets morfologi dersom dette ikke er gjort tidligere, og den gravide ikke nekter for dette.

Ikke nøl med å ta kontakt per telefon uansett hvor mange ganger du skulle oppleve dette.

Se også:

Hva er lite lite liv i magen?

Hvordan kan du følge med på livet i magen?

Hvor ofte skal babyen sparke?