Ikke mindre bevegelser nær termin

Det er en farlig myte at barnet er mindre aktivt mot slutten av svangerskapet.

Det er ikke riktig slik mange tidligere trodde, at barnet er mindre aktivt mot slutten av svangerskapet. Dette er en myte.

Myten har bidratt til at gravide kvinner som har kjent færre og svakere bevegelser, ikke har tatt signalene om at barnet kanskje ikke har det bra. Selv om de kanskje har blitt urolige selv, har de blitt beroliget av andre, inkludert helsepersonell.

For også helsepersonell har bidratt til å opprettholde denne myten og forklart at det er naturlig at barnet blir roligere mot slutten fordi det sover mer og har det trangere i magen.

I siste del av svangerskapet forandrer bevegelsene seg fra å være tydelige og harde spark til å bli mer flytende og langsomme, store bevegelser.

Fosteraktiviteten får en annen karakter, men det skal ikke være færre bevegelser. Bevegelsene skal heller ikke være svakere, men fortsatt kraftfulle.

Se også Hvordan kjennes babyens spark ut?

Hvor kommer denne myten fra?

Forsker og jordmor Ingela Rådestad beskriver i sin bok om fosterbevegelser «Mindfetalness – Det bäste for ditt ufödde barn» to mulige forklaringer på hvorfor myten oppsto.

1) På 1970-tallet ble det gjennomført flere vitenskapelige studier der gravide skulle telle spark hver dag, til samme tid. Tellingen kunne gjerne vare i flere timer eller en hel dag. Fordi barna har oftere søvnperioder der de er stille mot slutten av svangerskapet, kan det påvirke resultatet av sparketellingen.

Om mammaen talte bevegelser uavhengig av om barnet var våkent eller sov, økte muligheten for at telling skjedde mens barnet sov mot slutten av svangerskapet. Derfor så det feilaktig ut til at barna ble roligere.

2) Den andre forklaringen på myten ligger i sparkene og bevegelsenes karakter. Babyens bevegelser endrer karakter fra tydelige spark til mer langsomme bevegelser mot slutten av svangerskapet når det begynner å bli trangt i magen. Mange snakker da heller om bevegelser enn spark.

En forklaring kan derfor ligge i hvordan man spør gravide om barnets bevegelser. Et typisk spørsmål mot slutten er om babyen sparker mye. Mammaen kan da svare at «nei, barnet sparker ikke like mye som før». Dette til tross for at barnet vanligvis beveger seg like mye, men det kjennes ikke lenger ut som spark.

Forrige: Hvorfor er det viktig å følge med?

 

Se også:

Hva er lite liv i magen?

Hvordan kan du følge med på livet i magen?

Referanser og linker