Artikkel om Kjenn liv i «Jordmora»

Et viktig bidrag til at jordmødre blir kjent med kjennliv.no

«Ny kampanje forebygger dødfødsler» heter artikkelen som sto på trykk i «Jordmora» tidsskrift for Jordmorforbundet nr 1/2017.

Artikkelen er skrevet av fagsjef i LUB Trine Giving Kalstad, etter invitasjon fra Jordmorforbundet som har hilset kampanjen velkommen.

Denne artikkelen er et viktig bidrag til at jordmødre blir kjent med og tar i bruk kjennliv.no!

Les artikkelen her.

Forside Jordmora 1.17

Publisert 11.08.2017