Om babyens bevegelser i magen

Å kjenne at babyen sparker og beveger seg inne i magen er tegn på at den har det bra. Den som best kan følge med på livet i magen, er den gravide selv.

Å kjenne at babyen sparker og beveger seg inne i magen er tegn på at den har det bra. Den som best kan følge med på livet i magen, er den gravide selv. Det er stor forskjell på hvordan babyer beveger seg og hvor ofte de sparker.

Forskning har ikke klart å finne et objektivt mål på hva som er normal fosteraktivitet.

Det er kun du som mor som vet akkurat hvordan ditt barn rører seg, og som kan følge med på hvordan bevegelsene endrer seg etter hvert som babyen vokser seg større og sterkere.

Lær å kjenne hvordan ditt barns bevegelsesmønster er, det er din egen opplevelse av aktiviteten som er det beste målet. Å sammenligne seg med andre gravide er derfor ikke et godt mål.

Daglig oppmerksomhet

Å ta deg tid til å kjenne etter hvordan babyen din beveger seg hver dag, er en god måte å bli kjent med babyen. Dette er den aller første kommunikasjonen med barnet ditt, den styrker tilknytningen og bidrar til å forberede deg på morsrollen.

Samtidig gjør det deg godt rustet til å oppdage unormale endringer. Gravide forteller at det gjør at de føler seg tryggere og opplever større grad av kontroll.

Se også Hvordan kan du følge med på livet i magen?

«Det er jo helt ulike bevegelser for hver gang kjennes det som, jeg har jo to barn fra før og de har beveget seg på sin egen måte og det gjør denne her også. Men det kjennes jo godt, det er sterke bevegelser synes jeg. Man kjenner spesielt nå på slutten, det er ikke så mye sparking lenger, men store omveltende bevegelser slik at hele magen flytter seg iblant. »

(Helena, venter sitt tredje barn og er i svangerskapsuke 40, Mindfetalness)

«Mindfetalness»
Forsker og jordmor Ingela Rådestad kaller denne måten å sette av tid til det ufødte barnet for «Mindfetalness» – en form for fokusert nærvær og oppmerksomhet til babyen i magen. Begrepet «mindfetalness» spiller på ordene «fetal» (= foster) og «mindfulness» (oppmerksomt nærvær). Dette er mer beskrevet i «Mindfetalness – Det bäste for ditt ufödde barn» (se Referanser).

Neste:

Når kjenner du de første bevegelsene?


Se også:

Hvordan kjennes babyens spark ut?

Hvor ofte skal babyen sparke?