Animasjonsfilm lærer gravide å følge med på livet i magen

Ny animasjonsfilm skal motivere gravide til å bli kjent med sitt barns bevegelsesmønster.

Den 2 minutter lange filmen formidler de viktigste budskapene gravide bør vite om barnets spark i magen. De kan lære mer på kjennliv.no.

Se filmen her:

– Vi håper filmen vil nå ut til alle gravide så de blir klar over hvor viktig og enkelt det er å følge daglig med på at barnet i magen har det bra, sier fagsjef i Landsforeningen uventet barnedød (LUB) Trine Giving Kalstad. Gravide oppfordres til å gjøre dette fra svangerskapsuke 28.

Det er nå ett år siden LUB startet kampanjen Kjenn liv, der nettsiden kjennliv.no er viktigst. Kjenn liv er så langt blitt godt mottatt både av gravide og fagmiljøene som arbeider med gravide. Blant annet lenker både Oslo universitetssykehus og Ahus til kjennliv.no under sin informasjon til gravide om lite liv i svangerskapet.

– Ved at gravide lærer å kjenne sitt barns bevegelsesmønster, kan de selv raskt oppdage endringer. Det finnes ingen fasit på hva som er normalt, det er derfor viktig at den gravide blir kjent med sitt barn. Lite liv kan være tegn på at babyen ikke har det bra, og da er det viktig å reagere raskt, sier Kalstad.

Stol på magefølelsen

Samtidig er det viktig å ikke skremme gravide. De aller fleste som opplever en episode med lite liv, har normale svangerskap og føder friske barn. Å sette av tid hver dag til å kommunisere med babyen i magen, er uansett positivt. Det styrker tilknytningen til barnet før fødselen. Den gravide føler seg også tryggere i svangerskapet. Hun lærer å stole på magefølelsen.

Filmen er produsert av sott.no som har klart å skape et glad og humoristisk uttrykk.

– Vi tror og håper filmen får godt fram at det er hyggelig og positivt å følge med på spark og bevegelser i magen hver dag, sier Kalstad.

Filmen oversettes nå til flere språk slik at de viktige budskapene også kan nå godt ut til minoritetsspråklige i Norge.

Publisert 07.12.2017