«Kjenn liv» ut til svangerskapsomsorgen i hele Norge

Plakater og informasjonsskriv om «Kjenn» liv er sendt til alle helsestasjoner og sykehus.

Denne uken mottar alle helsestasjoner og sykehus informasjonsskriv og plakater om Kjenn liv i posten. Vi håper dette blir godt mottatt og tatt i bruk over hele landet. Dette vil sikre at alle gravide kan få samme gode opplæring i hvordan følge med på sitt barns bevegelser.

Slik ser informasjonsskrivet ut: Les informasjonsskrivet om Kjenn liv her (PDF) 

Forside informasjonsskrivet - tittel "Bli kjent med sparkene"

Animasjonsfilm – en god introduksjon

Kjenn liv skal hjelpe den gravide til å kjenne seg trygg i svangerskapet gjennom økt kunnskap og veiledning. Å se den lille 2-minutters animasjonsfilmen , kan være en god start og motivasjon for gravide til å komme igang med å bli kjent med sitt barn. Se Kjenn liv-filmen her:

Kortversjon til utdeling

Vi har også laget en kortversjon av kjennliv.no med hovedbudskapene til gravide. Denne teksten kan skrives ut og deles ut i svangerskapssorgen. Last ned dokumentet Kjenn liv – en hjelp til gravide for å følge med på barnets bevegelser» (PDF) her.

Film og tekst på flere språk

Filmen og teksten med hovedbudskapene fra kjennliv.no finnes på flere språk: Arabisk, engelsk, polsk, somali, spansk, tigrinja og urdu. Se her for Andre språk.

Dette er etterspurt fra flere jordmødre. Mange erfarer at det er vanskelig å kommunisere denne livsviktige informasjonen til gravide som ikke snakker norsk. Nå håper vi dette blir langt enklere!

Plakat med viktige budskap

Vi håper plakaten med sentrale budskap vil bli hengt opp på helsestasjoner og svangerskapspoliklinikker på sykehusene slik at den er lett synlig for gravide.

Plakat med bilde av gravid mage og tekst om Kjenn liv

Helsepersonell i svangerskapsomsorgen er en svært viktig gruppe å nå med informasjonen på kjennliv.no. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra jordmødre og leger som har tatt kjennliv.no i bruk. Vi håper kjennliv.no blir en verdifull ressurs for svangerskapsomsorgen i hele landet.

 

Publisert 06.02.2018