«Kjenn liv» på åtte språk

Med oversettelser til sju språk når «Kjenn liv» nå også mange gravide med andre morsmål i Norge.

Landsforeningen uventet barnedød (LUB) satser videre på kampanjen «Kjenn liv» med animasjonsfilm, plakater og informasjonsskriv til svangerskapsomsorgen. Med oversettelser til sju språk når vi nå også mange gravide med andre morsmål i Norge.

Tekst: Line Schrader – opprinnelig trykket i «Oss foreldre imellom» 1.18

Lite liv i svangerskapet har en sterk sammenheng med at et barn er sykt, blir for tidlig født og dør i mors liv. «Kjenn liv» skal hjelpe den gravide til å kjenne seg trygg i svangerskapet gjennom økt kunnskap og veiledning om hvordan hun selv kan følge med på sitt barns bevegelsesmønster.

Animasjonsfilm motiverer gravide til å følge med

Like før jul lanserte LUB en tominutters animasjonsfilm som formidler de viktigste budskapene gravide trenger å vite om barnets bevegelser. Filmen har et glad og humoristisk uttrykk, det skal være positivt å følge med på livet i magen. Se filmen her.

– Denne filmen er nyttig for å lære gravide å følge med på spark og bevegelser, den gir den viktigste informasjonen på en lett og god måte, sier overlege Julie Holm Tveit ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, som også sitter i LUBs fagråd. Tveit har selv forsket på fosteraktivitet og undervist nye fødselsleger i temaet i flere år.

Oversatt til sju språk

Filmen og en tekst med hovedbudskapene fra kjennliv.no er oversatt til flere språk: Arabisk, engelsk, polsk, somali, spansk, tigrinja og urdu. Se oversettelsene her. I tillegg er filmen også dubbet på somali og tigrinja (snakkes i Eritrea). Oversettelser var etterspurt fra flere jordmødre som erfarer at det er utfordrende å kommunisere den viktige informasjonen til gravide som ikke snakker norsk.

Jordmor Ugbaad Ali Gilingil (bildet) ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø hilser oversettelsene velkommen.

Jordmor Ugbaad Ali Gilingil portrettbilde

– Kjenn liv er et godt verktøy for oss jordmødre til å veilede gravide i hvordan følge med på fosteraktivitet. Filmen formidler mye nyttig informasjon på kort tid. Jeg synes det er bra at den er oversatt til blant annet somali, da blir det enklere å nå somaliske gravide der mange har dårlige norskkunnskaper. De har også økt risiko for dødfødsler noe som kan ha sammenheng med kommunikasjonsproblemer med helsepersonell, sier Gilingil som selv har somalisk bakgrunn.

Informasjonsskriv og plakater til svangerskapsomsorgen

For å sikre at «Kjenn liv» er godt kjent og brukes i svangerskapsomsorgen, sendte vi i januar ut informasjonsskriv og plakater til jordmødre ved helsestasjonene, svangerskapspoliklinikker på sykehusene og til gynekologer over hele landet.

Både filmen og informasjonsutsendelsen er godt mottatt både blant gravide og i svangerskapsomsorgen. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger. Filmen har hatt godt over 200 000 visninger på Facebook og nett ellers, og vi ser stor økning i bruken av kjennliv.no. Vi er også svært glade for at Helsenorge.no nå anbefaler kjennliv.no under sin informasjonen om svangerskapskontroller og at Oslo universitetssykehus og Ahus har valgt å vise til kjennliv.no i sin informasjon om lite liv til gravide. Vi håper de andre sykehusene vil komme etter her snart.

Å bruke 2 minutter på å se animasjonsfilmen om «Kjenn liv» kan være den viktigste investeringen man gjør som gravid. Her er filmen med engelsk tekst. Se også andre språk.

Publisert 04.07.2018