Brosjyre: Bli kjent med sparkene

Gratis brosjyre til gravide sendes ut til jordmortjenesten over hele landet.

Hvordan kan jeg følge med på livet i magen? Hva gjør jeg dersom jeg kjenner mindre liv?

Brosjyren «Bli kjent med sparkene» er et nyttig hjelpemiddel for å besvare disse viktige spørsmålene fra gravide og en inngang til å lære mer på kjennliv.no.

Brosjyren er nå sendt ut til jordmortjenesten, med oppfordring om å gjerne bruke den i i svangerskapskontrollen i uke 24, når det å kjenne liv i magen tematiseres.

Brosjyren kan bestilles her (på lub.no)

Last ned pdf av brosjyren her

Publisert 16.12.2020